Këmbimi i Pakove


Nëse keni nevojë që personit që i dërgoni pako t'i merrni një pako tjetër si këmbim atëherë këtë kërkesë mund ta bëni përmes këtij formulari. Ju mundeni gjithashtu që pakon që e kthen pranuesi ta dërgoni në ndonjë adresë tjetër të ndryshme nga adresa juaj.


DËRGUESI I PAKOS PËR KËMBIM

 

PRANUESI/DËRGUESI I PAKOS KTHYESE

 

PRANUESI I FUNDIT

A është dërguesi personi që e pranon pakon e kthyer?