Për Individë

SIM Logistic sjell risi në Kosovë e rajon duke ofruar një gamë të gjerë shërbimesh shumë të nevojshme të cilat do të jua lehtësojnë jetën qytetarëve dhe punën bizneseve .
Të përkushtuar për korrektësi dhe kualitet të shërbimeve e gjithashtu kosto të ulët, fillimisht ofron këto shërbime postare të cilat mundësojnë dërgimin dhe pranimin e pakove në mbarë botën:

  • Pako Standarde brenda Kosovës dërgohet në destinacion brenda 24 orëve
  • Pako Express 10 brenda Kosovës arrin te pranuesi para orës 10:00 të ditës së nesërme
  • Pako Express 12 brenda Kosovës arrin te pranuesi para orës 12:00 të ditës së nesërme
  • Pako me mundësi pagese të mëvonshme pas pranimit
  • Pako me mundësi ndërrimi të pakos me një pako tjetër në destinacion

Së shpejti
aplikacionet mobile