Sa Vonon Pako?

Me SIM Logistic pakot tuaja shkojnë e vijnë më shpejt se me cilëndo postë tjetër në rajon.
Koha e arritjes së pakove brenda Kosovës është si më poshtë:

  • Pako Standarde dërgohet në destinacion brenda 24 orëve
  • Pako Express 10 arrin te pranuesi para orës 10:00 të ditës së nesërme
  • Pako Express 12 arrin te pranuesi para orës 12:00 të ditës së nesërme
Nëse jeni duke pritur ndonjë pako ju mund ta shihni vendndodhjen e saj përmes faqes Gjurmo Pakon

Së shpejti
aplikacionet mobile