Shërbimi Express

Nëse ju dëshironi që pako juaj të arrijë në destinacion në kohë më të shkurtër se 24 orë atëherë ju mund të shfrytëzoni shërbimin express i cili bën që pako juaj të arrijë në destinacion para orës 10:00, përkatësisht para orës 12:00 të ditës së nesërme pa marrë parasysh kohën e dërgimit.
Koha e arritjes së pakove brenda Kosovës me shërbimin Express është si më poshtë:

  • Pako Express 10 arrin te pranuesi para orës 10:00 të ditës së nesërme
  • Pako Express 12 arrin te pranuesi para orës 12:00 të ditës së nesërme
Nëse jeni duke pritur ndonjë pako ju mund ta shihni kohën e përllogaritur të arritjes së saj përmes faqes Gjurmo Pakon

Së shpejti
aplikacionet mobile